Bài thuyết trình của huynh thi bao minh

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của huynh thi bao minh

12590 điểm (3405 like, 1837 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/baominh2008/201903