Bài thuyết trình của huynh thi bao minh

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của huynh thi bao minh

35305 điểm (3389 like, 1836 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/baominh2008/201901