Bài thuyết trình của chipham1

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của chipham1

33449 điểm (13179 like, 4054 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/chipham1/201903