Bài thuyết trình của dinhthuylinh2009

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của dinhthuylinh2009

9260 điểm (808 like, 522 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/dinhthuylinh2009/201901