Bài thuyết trình của Nguyễn Đức Anh

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Nguyễn Đức Anh

185034 điểm (52159 like, 26575 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/ducanhbs/201903