Bài thuyết trình của hoahuetay

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của hoahuetay

3307 điểm (1012 like, 459 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/hoahuetay/201903