Bài thuyết trình của Hoàng Minh Thắng

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Hoàng Minh Thắng

21242 điểm (4452 like, 3358 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/hoangminhthang/201903