Bài thuyết trình của Hoàng Minh Thắng

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của Hoàng Minh Thắng

55775 điểm (4441 like, 3357 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/hoangminhthang/201901