Bài thuyết trình của Kitty

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Kitty

250433 điểm (90398 like, 32007 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/kitty12/201903