Bài thuyết trình của

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của

204401 điểm (81836 like, 24513 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh//201903