Bài thuyết trình của Bui Nhat Minh Huy

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Bui Nhat Minh Huy

3518 điểm (1708 like, 362 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/lythingocthao/201903