Bài thuyết trình của minhanh3107

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của minhanh3107

3299 điểm (954 like, 469 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/minhanh3107/201903