Bài thuyết trình của minhanh3107

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của minhanh3107

3213 điểm (923 like, 458 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/minhanh3107/201903