Bài thuyết trình của nguyetcute

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của nguyetcute

181870 điểm (20774 like, 7800 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/minhnguyet5a/201901