Bài thuyết trình của nguyetcute

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của nguyetcute

62185 điểm (21770 like, 8083 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/minhnguyet5a/201903