Bài thuyết trình của minhthu01062010

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của minhthu01062010

59531 điểm (18906 like, 8125 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/minhthu01062010/201903