Bài thuyết trình của minhthu01062010

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của minhthu01062010

57161 điểm (18066 like, 7819 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/minhthu01062010/201903