Bài thuyết trình của nguyenhongnhung3b

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của nguyenhongnhung3b

130663 điểm (30453 like, 20042 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/nguyenhongnhung3b/201903