Bài thuyết trình của

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của

18047 điểm (5282 like, 2553 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh//201903