Bài thuyết trình của nguyenthiminhuyen

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của nguyenthiminhuyen

20375 điểm (1941 like, 1067 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/nguyenthiminhuyen/201901