Bài thuyết trình của nguyenthiminhuyen

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của nguyenthiminhuyen

95040 điểm (35380 like, 11932 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/nguyenthiminhuyen/201903