Bài thuyết trình của Nguyễn Tuấn Phong

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Nguyễn Tuấn Phong

86021 điểm (41151 like, 8974 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/nguyentuanphong/201903