Bài thuyết trình của Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Lê Nguyễn Bảo Ngọc

105262 điểm (35297 like, 13993 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/nhumohai/201903