Bài thuyết trình của Trần Thị Thúy Hiền

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Trần Thị Thúy Hiền

3330 điểm (995 like, 467 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/ohsehun/201903