Bài thuyết trình của Nguyễn nhất Long

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của Nguyễn nhất Long

39500 điểm (5044 like, 1428 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/phamthilen/201901