Bài thuyết trình của Nguyễn nhất Long

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Nguyễn nhất Long

12231 điểm (5086 like, 1429 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/phamthilen/201903