Bài thuyết trình của Phạm Thị Mai Phương

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của Phạm Thị Mai Phương

26485 điểm (3571 like, 863 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/phamthimaiphuong/201901