Bài thuyết trình của quachduc

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của quachduc

17711 điểm (6836 like, 2175 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/quachduc/201903