Bài thuyết trình của Phạm Quốc Anh

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của Phạm Quốc Anh

36655 điểm (3617 like, 1857 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/quocanh3a/201901