Bài thuyết trình của Phạm Quốc Anh

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Phạm Quốc Anh

12912 điểm (3622 like, 1858 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/quocanh3a/201903