Bài thuyết trình của Phạm Quốc Anh

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Phạm Quốc Anh

298130 điểm (64050 like, 46816 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/quocanh3a/201903