Bài thuyết trình của quynhnhi

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của quynhnhi

64935 điểm (8711 like, 2138 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/quynhnhi/201901