Bài thuyết trình của nguyen quynh trang

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của nguyen quynh trang

5052 điểm (2147 like, 581 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/quynhtranga/201903