Bài thuyết trình của thaongoc123456

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại
Bài đang dự thi

Bài dự thi của thaongoc123456

15670 điểm (1614 like, 760 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 5 điểm
+ 1 Share tương ứng với 10 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/thaongoc123456/201901