Bài thuyết trình của thaongoc123456

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của thaongoc123456

5669 điểm (1689 like, 796 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/thaongoc123456/201903