Bài thuyết trình của Thusaki

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của Thusaki

5938 điểm (1998 like, 788 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/thusaki1234/201903