Bài thuyết trình của tienminh2009

Nộp bài thành công
Nộp bài thất bại

Bài đang dự thi

Bài dự thi của tienminh2009

4005 điểm (1835 like, 434 share)
Chia sẻ bài dự thi đến nhiều bạn bè để trở thành người chiến thắng cuộc thi thuyết trình Edupia!
+ 1 Like tương ứng với 1 điểm
+ 1 Share tương ứng với 5 điểm
Link chia sẻ: https://edupia.vn/cuoc-thi-thuyet-trinh/tienminh2009/201903