Hướng dẫn đăng ký nhận thông báo kết quả học tập qua facebook

Bước 1: Click vào nút bên dưới
Bước 2.1: Nếu chưa đăng nhập

- Click vào "Chat" ở khung góc dưới bên phải màn hình để đăng nhập vào facebook.

Đăng nhập facebook

Đăng nhập facebook


Bước 2.2: Nếu đã đăng nhập

- Click vào "Chat Now" ở khung góc dưới bên phải màn hình để đăng ký nhận thông báo.

Đăng nhập facebook


Bước 3: Nhập tài khoản học tập của con vào khung chat, khi nhận được thông báo trả về là hoàn tất.

Đăng nhập facebook