Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Live class tuần 1 - CHỦ ĐỀ: Animals and their Habitats
Giáo viên: Dahlia Grace
Câu hỏi tuần này
Các con thích nhất con động vật nào?
Các con hãy lựa chọn cho mình 1 con số may mắn từ 0 đến 99 nhé
Đã phát sóng trực tiếp