Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Live class tuần 19 - Chủ đề: Making paper lanterns
Giáo viên: Phillip Toop
like
share
Lịch phát sóng tiếp theo
Live class tuần 29 - Chủ đề: Vehicles and their sounds
Live class tuần 29 - Chủ đề: Vehicles and their sounds
Giáo viên: Roger McCarrick
Thời gian còn lại: 2 ngày 1 giờ 7 phút

Với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, thầy Roger sẽ mang tới bài giảng nhiều màu sắc, vui nhộn giúp các bạn nhỏ học tiếng Anh một cách tự nhiên như trẻ bản ngữ học tiếng mẹ đẻ.

Nhận thông báo  
Đã phát sóng trực tiếp