Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Live Class tuần 6 - Chủ đề Weather - Thời tiết
Giáo viên: Phillip Toop
1524 like
510 share
Câu hỏi tuần này
How 's the weather in Sydney now?
It's cold and snowy
It's hot and rainy
it's hot and sunny
Lựa chọn con số may mắn từ 0 đến 99 để có cơ hội nhận giải thưởng?
Lịch phát sóng tiếp theo
Đã phát sóng trực tiếp