Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Vươn ra thế giới    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Live Class tuần 6 - Chủ đề Weather - Thời tiết
Giáo viên: Phillip Toop
Câu hỏi tuần này
How 's the weather in Sydney now?
It's cold and snowy
It's hot and rainy
it's hot and sunny
Lựa chọn con số may mắn từ 0 đến 99 để có cơ hội nhận giải thưởng?
Đã phát sóng trực tiếp