Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Vươn ra thế giới    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Live class tuần 9 - Chủ đề: SHAPES
Giáo viên: Phillip Toop
Câu hỏi tuần này
What shape is a pizza slice?
It's a circle
It's a triangle
It's an oval
Lựa chọn con số may mắn từ 0 đến 99 để có cơ hội nhận giải thưởng?
Đã phát sóng trực tiếp