Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Live class tuần 9 - Chủ đề: SHAPES
Giáo viên: Phillip Toop
like
share
Câu hỏi tuần này
What shape is a pizza slice?
It's a circle
It's a triangle
It's an oval
Lựa chọn con số may mắn từ 0 đến 99 để có cơ hội nhận giải thưởng?
Đã phát sóng trực tiếp