Adam Lewis Adam Lewis Giám đốc đào tạo EDUPIA
Giới thiệu

PGCE - University of Nottingham
Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các Trường Quốc Tế nổi tiếng như SenTia, Wellspring, St Paul American

Adam Lewis đã đóng góp cho EDUPIA
Video 326
Bài tập 1297
Từ vựng 774
Mẫu câu 328
Phát âm 218
background