Adam Lewis Adam Lewis Giám đốc đào tạo EDUPIA
Giới thiệu

PGCE - University of Nottingham
Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các Trường Quốc Tế nổi tiếng như SenTia, Wellspring, St Paul American

Adam Lewis đã đóng góp cho EDUPIA
Video 993
Bài tập 2396
Từ vựng 1011
Mẫu câu 421
Phát âm 280
background