Jessica Miller Jessica Miller Giáo viên
Giới thiệu

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Trước đây, cô đã từng hỗ trợ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Đức với một chương trình giảng dạy tiếng Anh cho cộng đồng và văn hóa Hoa Kỳ tại Đức cũng như hợp tác với Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan trong việc tạo ra các video dạy tiếng Anh. Cô đã có thời gian cộng tác với trung tâm Tiếng Anh Language Link và một số tổ chức uy tín khác.

Jessica Miller đã đóng góp cho EDUPIA
Video 7
Bài tập 21
Từ vựng 16
Mẫu câu 4
Phát âm 4
background