Danh sách các bài thuyết trình

Bài dự thi của Hoàng Minh Thắng

Bài dự thi của vuthique

Bài dự thi của Nguyễn nhất Long

Bài dự thi của Trần Thị Thúy Hiền

Thông tin cuộc thi

Bảng xếp hạng cuộc thi

STT Tên Điểm
1
Kitty
Kitty
328095 điểm
2
nguyenbaanh
nguyenbaanh
239295 điểm
3
hoahuetay
hoahuetay
228090 điểm
4
nguyetcute
nguyetcute
182840 điểm
5
chipham1
chipham1
101100 điểm
6
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
73420 điểm
7
quynhnhi
quynhnhi
64935 điểm
8
Hà An Lovely
Hà An Lovely
51770 điểm
9
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
48195 điểm
10
vuthique
vuthique
47325 điểm
11
Nguyễn nhất Long
Nguyễn nhất Long
38820 điểm
12
Trần Thị Thúy Hiền
Trần Thị Thúy Hiền
37400 điểm
13
Phạm Quốc Anh
Phạm Quốc Anh
36655 điểm
14
huynh thi bao minh
huynh thi bao minh
35175 điểm
15
Phạm Thị Mai Phương
Phạm Thị Mai Phương
26485 điểm