Danh sách các bài thuyết trình

Bài dự thi của thaongoc123456

Bài dự thi của kimoanh1

Bài dự thi của tuanduy

Bài dự thi của Bui Nhat Minh Huy

Thông tin cuộc thi

Bảng xếp hạng cuộc thi

STT Tên Điểm
1
Kitty
Kitty
327985 điểm
2
nguyenbaanh
nguyenbaanh
237855 điểm
3
hoahuetay
hoahuetay
215415 điểm
4
nguyetcute
nguyetcute
178885 điểm
5
chipham1
chipham1
101100 điểm
6
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
71720 điểm
7
quynhnhi
quynhnhi
64880 điểm
8
Hà An Lovely
Hà An Lovely
51770 điểm
9
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
48190 điểm
10
vuthique
vuthique
47325 điểm
11
Nguyễn nhất Long
Nguyễn nhất Long
38820 điểm
12
Trần Thị Thúy Hiền
Trần Thị Thúy Hiền
37400 điểm
13
Phạm Quốc Anh
Phạm Quốc Anh
36655 điểm
14
huynh thi bao minh
huynh thi bao minh
35175 điểm
15
Phạm Thị Mai Phương
Phạm Thị Mai Phương
26480 điểm