Danh sách các bài thuyết trình

Bài dự thi của nguyễn thị thanh phương

Bài dự thi của nguyenhalinh2008

Bài dự thi của dinhthuylinh2009

Bài dự thi của quachduc

Thông tin cuộc thi

Bảng xếp hạng cuộc thi

STT Tên Điểm
1
Kitty
Kitty
327985 điểm
2
nguyenbaanh
nguyenbaanh
237880 điểm
3
hoahuetay
hoahuetay
225065 điểm
4
nguyetcute
nguyetcute
180830 điểm
5
chipham1
chipham1
101100 điểm
6
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Đức Anh
73420 điểm
7
quynhnhi
quynhnhi
64935 điểm
8
Hà An Lovely
Hà An Lovely
51770 điểm
9
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
48190 điểm
10
vuthique
vuthique
47325 điểm
11
Nguyễn nhất Long
Nguyễn nhất Long
38820 điểm
12
Trần Thị Thúy Hiền
Trần Thị Thúy Hiền
37400 điểm
13
Phạm Quốc Anh
Phạm Quốc Anh
36655 điểm
14
huynh thi bao minh
huynh thi bao minh
35175 điểm
15
Phạm Thị Mai Phương
Phạm Thị Mai Phương
26485 điểm