Babilala    Babilala Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Cuộc thi tiếng anh    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tuyển dụng Educa Corporation

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH TRƯỜNG HỌC MIỀN BẮC & MIỀN NAM

Educa Corporation là Doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc dạy học Tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm Tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh tiểu học Edupia của Educa là một trong...

xem chi tiết

SENIOR IOS DEVELOPER

- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết

SENIOR PHP

- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết

SENIOR ANDROID DEVELOPER

- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết

MIDDLE REACTJS DEVELOPER

Educa Corporation is a leading organization in the Edtech field in Vietnam. Established in 2018, featuring main products: Edupia (online English for primary and secondary school students), Babilala (English for...

xem chi tiết

BUSINESS ANALYSIS

- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

- Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Educa Corp được thành lập năm 2018, qua 4 năm hoạt động Educa hiện có quy mô hơn 700 nhân sự, 5 triệu người dùng...

xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

" - Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Educa Corp được thành lập năm 2018, qua 4 năm hoạt động Educa hiện có quy mô hơn 700 nhân sự, 5 triệu người...

xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN NỘI DUNG TOÁN

"- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết