Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Vươn ra thế giới    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tuyển dụng Educa Corporation

CHUYÊN VIÊN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

" - Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Educa Corp được thành lập năm 2018, qua 4 năm hoạt động Educa hiện có quy mô hơn 700 nhân sự, 5 triệu người...

xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

" - Công ty Cổ phần Giáo dục Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Educa Corp được thành lập năm 2018, qua 4 năm hoạt động Educa hiện có quy mô hơn 700 nhân sự, 5 triệu người...

xem chi tiết

Product Manager (Sản phẩm Giáo dục online)

" - Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

"- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết

CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

"- Educa Corporation là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam. Thành lập năm 2018 với các sản phẩm Edupia (Tiếng Anh online cho học sinh tiểu học và cấp 2), Babilala (Tiếng Anh cho học sinh mầm...

xem chi tiết