Cách thay đổi cài đặt Mic trong Ubuntu (Linux)

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Speaker trên thanh thực đơn và chọn Sound settings ( theo hình)


Bước 2: Chọn mục Input.


Bước 3: Chọn thiết bị phù hợp trong hộp “Record sound from”.

Bước 4: Chắc chắn rằng thiết bị được chọn không bị tắt âm.


Bước 5: Thử nói vào trong micro và xem thanh màu cam có chuyển động khi bạn nói hay không ( xem hình).


Bước 6: Nếu thanh màu cam chuyển động khi bạn nói có nghĩa là micro của bạn đã được thiết lập.


Bước 7: Nếu thanh màu cam không chuyển động khi bạn nói vào micro, hãy tiếp tục làm theo các chỉ dẫn dưới đây.


Bước 8: Kéo thanh trượt sang bên phải để tăng âm lượng đầu vào.


Bước 9: Bây giờ hãy kiểm tra lại, nếu bạn thấy các thanh màu da cam chuyển động khi bạn nói vào micro tức là micro của bạn hiện đã được định cấu hình đúng cách. Nếu nó vẫn không hoạt động, hãy tiếp tục đọc.


Bước 10: Mở một cửa sổ đầu cuối (Ctrl + Alt + T) và sau đó chạy các thuộc tính gstreamer.


Bước 11: Thay đổi cài đặt trong mục Default input để phù hợp với micro.


Bước 12: Kiểm tra lại thanh màu cam một lần nữa trong mục Sound Setting.

Bạn cần làm gì khi thanh màu cam có chuyển động khi bạn nói nhưng micro của bạn vẫn không hoạt động trong một số chương trình?

Trong trường hợp này, micrô của bạn đang hoạt động và đang được hệ điều hành chọn chính xác. Bạn có thể xác minh rằng bằng cách sử dụng Micro test của chúng tôi để kiểm tra. Vấn đề là với chương trình mà bạn đang sử dụng. Có thể là do micro nghe sai, hoặc có thể âm lượng đầu vào của nó quá thấp. Thử tự cài đặt với các cài đặt của chương trình và nếu bạn không thành công khi làm cho nó hoạt động với micro, hãy thử liên hệ với nhóm hỗ trợ của chương trình.