Cách thay đổi cài đặt mic trong Windows 7, Windows Vista

Bước 1: Click chọn vào biểu tượng Windows ở phía dưới bên trái của màn hình và sau đó click vào Control Panel như hình dưới đây.


Bước 2: Trong mục “Control Panel” click chọn “Hardware and Sound”.


Bước 3: Trong mục “Sound” click chọn “Manage Audio Devices”

Bước 4: Click chọn mục “Recording”


Bước 5: Danh sách các thiết bị ghi sẽ xuất hiện. Hãy thử nói vào micro của bạn và tìm các thanh màu xanh lá cây đang tăng lên trong khi bạn nói chuyện (xem ảnh chụp màn hình).


Bước 6: Nếu các thanh màu xanh lá cây đang tăng lên trong khi bạn đang nói điều đó có nghĩa là micrô của bạn được định cấu hình đúng cách.


Bước 7: Nếu các thanh màu xanh lá cây không tăng trong khi bạn đang nói vào micrô, hãy làm theo hướng dẫn.


Bước 8: Kiểm tra xem bạn có thể nhận ra một trong các thiết bị trong danh sách là micro của bạn hay không. Bấm vào thiết bị liên quan để chọn, rồi bấm “Set Default”.


Bước 9: Click đúp vào thiết bị từ danh sách. Cửa sổ Thuộc tính micro sẽ xuất hiện. click vào mục “Level”


Bước 10: Kéo thanh trượt sang bên phải, cho đến khi số “100” được hiển thị bên cạnh.


Bước 11: Bây giờ hãy kiểm tra lại nếu bạn thấy thanh màu xanh lá cây tăng lên khi bạn nói vào micro thì micro của bạn hiện được định cấu hình đúng cách.

Click “OK”.


Bước 12: Bây giờ hãy kiểm tra lại nếu bạn thấy thanh màu xanh lá cây tăng lên khi bạn nói vào micro thì micro của bạn hiện được định cấu hình đúng cách.

Nếu bạn đã thử làm theo quy trình này cho tất cả các thiết bị nhưng vẫn không thấy bất kỳ thanh màu xanh nào, tiếp tục thực hiện các bước sau

Click chuột phải vào bên trong mục Recording (Bước 1-4). Một menu sẽ xuất hiện. Click và chọn tùy chọn Show Disabled Devices option.

Điều này có thể thêm các thiết bị bổ sung vào danh sách. Thực hiện các bước 5-13 trên các thiết bị đó, cho đến khi bạn nhìn thấy các thanh màu xanh lá cây khi nói vào micro.