Cách thay đổi cài đặt mic trong Windows XP

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Control Panel trong thanh thực đơn của Windows ( mục start)


Bước 2: Nhấp vào “Sounds, Speech and Audio Devices”.


Bước 3: Nhấp vào Sounds and Audio Devices.

Bước 4: Nhấp vào mục “Audio”.


Bước 5: Trong hộp thoại “Sound recording” nhấp vào “Volume”.


Bước 6: Chọn mục Select trong hộp “Microphone”.


Bước 7: Trong cùng hộp thoại trên, hãy kiểm tra xem âm lượng volume đã được bật to lên hay chưa.