Edupia cung cấp khóa học Tiếng anh phù hợp cho học sinh bậc tiểu học

Tiếng Anh lớp 3

star star star star star

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
user 2 user 3 user 1 và 3640 người khác đang sử dụng.
Video 100
Bài tập 300
Từ vựng 401
Mẫu câu 408
Phát âm 208

Tiếng Anh lớp 4

star star star star star

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Jessica Miller

Jessica Miller

Giáo viên
user 2 user 3 user 1 và 2584 người khác đang sử dụng.
Video 105
Bài tập 319
Từ vựng 425
Mẫu câu 422
Phát âm 215

Tiếng Anh lớp 5

star star star star star

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giáo viên
Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giáo viên
Jessica Miller

Jessica Miller

Giáo viên
user 2 user 3 user 1 và 2235 người khác đang sử dụng.
Video 113
Bài tập 339
Từ vựng 455
Mẫu câu 457
Phát âm 232

Smart Phonics 1

star star star star star

Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.

user 2 user 3 user 1 và 512 người khác đang sử dụng.
Video 18
Bài tập 50
Từ vựng 72
Mẫu câu 25
Phát âm 25

Smart Phonics 2

star star star star star

Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.

user 2 user 3 user 1 và 1023 người khác đang sử dụng.
Video 16
Bài tập 48
Từ vựng 74
Mẫu câu 24
Phát âm 24

Smart Phonics 3

star star star star star

Chương trình Tiếng Anh chuẩn quốc tế chuyên sâu về phát âm dành cho các bạn học sinh từ 4 - 7 tuổi. Nội dung được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia. 100% giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Mỹ, New Zealand.

user 2 user 3 user 1 và 613 người khác đang sử dụng.
Video 18
Bài tập 48
Từ vựng 74
Mẫu câu 26
Phát âm 24