Edupia
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia Kid
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Tiếng Anh lớp 3
star star star star star
4.8 (12367)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 6496 người khác đang sử dụng.
Video
100
Bài tập
304
Game
400
Từ vựng
403
Phát âm
202
Tiếng Anh lớp 4
star star star star star
4.8 (10128)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 4046 người khác đang sử dụng.
Video
105
Bài tập
322
Game
421
Từ vựng
421
Phát âm
217
Tiếng Anh lớp 5
star star star star star
4.8 (92341)
Học ngay
Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giáo viên
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giáo viên
Jessica Miller
Jessica Miller
Giáo viên
avatar-1 avatar-2 avatar-3
và 3053 người khác đang sử dụng.
Video
113
Bài tập
342
Game
459
Từ vựng
454
Phát âm
234
Tiếng Anh Mẫu Giáo
star star star star star
4.8 (3072)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 2001 người khác đang sử dụng.
Video
18
Bài tập
48
Mẫu câu
25
Từ vựng
72
Phát âm
24
Tiếng Anh Lớp 1
star star star star star
4.8 (4352)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 1385 người khác đang sử dụng.
Video
18
Bài tập
50
Mẫu câu
24
Từ vựng
73
Phát âm
26
Tiếng Anh Lớp 2
star star star star star
4.8 (4352)
Học ngay
Khóa học dành cho trẻ nhỏ vừa bắt đầu làm quen Tiếng Anh. EDUPIA tập trung vào dạy từ vựng và phát âm cơ bản thông qua các hoạt động vui nhộn, học mà chơi, tạo sự hứng thú của các con với ngôn ngữ mới.
và 819 người khác đang sử dụng.
Video
16
Bài tập
49
Mẫu câu
24
Từ vựng
74
Phát âm
26