Edupia
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia Kid
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Live class tuần 8 - Chủ đề: Bạn thích làm gì
Giáo viên: Phillip Toop
like
share
Câu hỏi tuần này
What does teacher Phillip like to do in school?
He like playing hike-and-sleep
He like painting
He like playing hide-and-seek
Lựa chọn con số may mắn từ 0 đến 99 để có cơ hội nhận giải thưởng?
Lịch phát sóng tiếp theo
Đã phát phát sóng trực tiếp