Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 3

Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 3. Tập trung giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường....
Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
4.8 (1.172)
và 151526 người khác đang sử dụng.
Unit 1
Hello
Xin chào
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Buổi
1
TỪ VỰNG: Chủ đề nói lời chào - tạm biệt và hỏi thăm sức khỏe
Vocabulary
hello, hi, nice, meet, you, how, are, fine, thanks, thank
Buổi
2
MẪU CÂU: Chào hỏi, tự giới thiệu bản thân và hỏi thăm sức khỏe
Sentence Patterns
Hello!,Hi! I'm Suzanna., It's nice to meet you, How are you?, I'm fine. Thank you.
Buổi
3
PHÁT ÂM: Chữ 'b' trong book và chữ 'h' trong happy
Phonics
big, blue, bed, bike, box, book, happy, horse, house,...
Buổi
4
LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Xin chào"
I-speak
Topic: Hello
Buổi
5
Bài tập bổ sung lớp 3 unit 1
Extra
Topic: "Hello"
Unit 2
What 's your name?
Tên của bạn là gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 3
This is Tony
Đây là Tony
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 4
How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 5
Are they your friends?
Họ là bạn của cậu à?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 1
Ôn tập 1 lớp 3
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 1
Bài học thuyết trình 1 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 6
Stand up!
Đứng lên!
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 7
That's my school!
Đó là trường học của tớ
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 8
This is my pen!
Đây là bút của tớ!
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 9
What colour is it?
Đây là màu gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 10
What do you do at break time?
Bạn làm gì vào giờ giải lao?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 2
Ôn tập 2 lớp 3
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 1
Ôn tập cuối kì 1 lớp 3
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 2
Bài học thuyết trình 2 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 11
This is my family
Đây là gia đình tôi
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 12
This is my house.
Đây là nhà của tôi.
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 13
Where's my book?
Sách của tớ đâu rồi?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 14
Are there any posters in the room?
Có tấm áp phích nào trong phòng không?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 15
Do you have any toys?
Bạn có món đồ chơi nào không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 3
Ôn tập 3 lớp 3
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 3
Bài học thuyết trình 3 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 16
Do you have any pets?
Bạn có con thú cưng nào không?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 17
What toys do you like?
Bạn thích món đồ chơi nào?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 18
What are you doing?
Bạn đang làm gì vậy?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 19
They're in the park
Họ ở trong công viên
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 20
Where's Sa Pa?
Sa Pa ở đâu vậy?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 4
Ôn tập 4 lớp 3
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 2
Ôn tập cuối kì 2 lớp 3
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 4
Bài học thuyết trình 4 lớp 3
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down