Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Tiếng Anh lớp 4

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. 
Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh 
rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

avatar avatar avatar avatar avatar
4.8 (1.512)
và 112863 người khác đang sử dụng.
Unit 1
Nice to see you again.
Rất vui được gặp lại bạn.
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Buổi
1
TỪ VỰNG 01: Chủ đề các buổi trong ngày
Vocabulary
morning, afternoon, evening, night
Buổi
2
TỪ VỰNG 02: Chủ đề gặp gỡ
Vocabulary
pupil, tomorrow, see, meet
Buổi
3
MẪU CÂU: Cách nói lời chào và tạm biệt
Sentence Patterns
Good morning!, Nice to see you again!, Goodbye!,...  
Buổi
4
PHÁT ÂM: Chữ 'l' trong Linda và chữ 'n' trong nine
Phonics
long, leg, Linda, lollipop, nine, neck, nose,...
Buổi
5
LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Rất vui được gặp lại bạn"
I-speak
Topic: Nice to see you again
Buổi
6
Bài tập bổ sung lớp 4 unit 1
Extra
Topic: "Nice to meet you"
Unit 2
I'm from Japan.
Mình đến từ Nhật Bản.
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 3
What day is it today?
Hôm nay là thứ mấy?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 4
When's your birthday?
Sinh nhật của bạn là khi nào?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 5
Can you swim?
Bạn có biết bơi không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 1
Ôn tập 1 lớp 4
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 1
Bài học thuyết trình 1 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 6
Where's your school?
Trường của bạn ở đâu?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 7
What do you like doing?
Bạn thích làm gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 8
What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 9
What are they doing?
Họ đang làm gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 10
Where were you yesterday?
Hôm qua bạn đã ở đâu?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 2
Ôn tập 2 lớp 4
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 1
Ôn tập kì 1 lớp 4
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 2
Bài học thuyết trình 2 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 11
What time is it?
Mấy giờ rồi?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 12
What does your father do?
Bố bạn làm nghề gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 13
Would you like some milk?
Bạn có muốn uống sữa không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 14
What does he look like?
Anh ấy trông như thế nào?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 15
When's Children's day?
Tết thiếu nhi vào ngày nào?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 3
Ôn tập 3 lớp 4
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 3
Bài học thuyết trình 3 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 16
Let's go to the bookshop.
Chúng ta hãy đến cửa hàng sách nhé.
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 17
How much is the T-shirt?
Chiếc áo phông đó bao nhiêu tiền?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 18
What's your phone number?
Số điện thoại của bạn là gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 19
What animal do you want to see?
Bạn muốn xem con vật nào?
Jessica Miller
Jessica Miller
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 20
What are you going to do this summer?
Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 4
Ôn tập 4 lớp 4
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 2
Ôn tập kì 2 lớp 4
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 4
Bài học thuyết trình 4 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down