Babilala    Babilala Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Edupia THCS   Edupia Business Cuộc thi tiếng anh    Cuộc thi Tiếng Anh
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 4

Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 4. Tập trung giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường....
Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
4.8 (1.512)
và 112863 người khác đang sử dụng.
Unit 1
Nice to see you again.
Rất vui được gặp lại bạn.
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Buổi
1
TỪ VỰNG 01: Chủ đề các buổi trong ngày
Vocabulary
morning, afternoon, evening, night
Buổi
2
TỪ VỰNG 02: Chủ đề gặp gỡ
Vocabulary
pupil, tomorrow, see, meet
Buổi
3
MẪU CÂU: Cách nói lời chào và tạm biệt
Sentence Patterns
Good morning!, Nice to see you again!, Goodbye!,...  
Buổi
4
PHÁT ÂM: Chữ 'l' trong Linda và chữ 'n' trong nine
Phonics
long, leg, Linda, lollipop, nine, neck, nose,...
Buổi
5
LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Rất vui được gặp lại bạn"
I-speak
Topic: Nice to see you again
Buổi
6
Bài tập bổ sung lớp 4 unit 1
Extra
Topic: "Nice to meet you"
Unit 2
I'm from Japan.
Mình đến từ Nhật Bản.
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 3
What day is it today?
Hôm nay là thứ mấy?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 4
When's your birthday?
Sinh nhật của bạn là khi nào?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 5
Can you swim?
Bạn có biết bơi không?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 1
Ôn tập 1 lớp 4
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
TEST 1: ME AND MY FRIENDS
arrow
Pre
Presentation 1
Bài học thuyết trình 1 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 6
Where's your school?
Trường của bạn ở đâu?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 7
What do you like doing?
Bạn thích làm gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 8
What subjects do you have today?
Hôm nay bạn có môn học gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 9
What are they doing?
Họ đang làm gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 10
Where were you yesterday?
Hôm qua bạn đã ở đâu?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 2
Ôn tập 2 lớp 4
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Review
Review end of term 1
Ôn tập kì 1 lớp 4
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
TEST 2: ME AND MY SCHOOL
arrow
Pre
Presentation 2
Bài học thuyết trình 2 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
MIDTERM TEST
arrow
Unit 11
What time is it?
Mấy giờ rồi?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 12
What does your father do?
Bố bạn làm nghề gì?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Unit 13
Would you like some milk?
Bạn có muốn uống sữa không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
Unit 14
What does he look like?
Anh ấy trông như thế nào?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 15
When's Children's day?
Tết thiếu nhi vào ngày nào?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 3
Ôn tập 3 lớp 4
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
TEST 3: ME AND MY FAMILY
arrow
Pre
Presentation 3
Bài học thuyết trình 3 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 16
Let's go to the bookshop.
Chúng ta hãy đến cửa hàng sách nhé.
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 17
How much is the T-shirt?
Chiếc áo phông đó bao nhiêu tiền?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 18
What's your phone number?
Số điện thoại của bạn là gì?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 19
What animal do you want to see?
Bạn muốn xem con vật nào?
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 20
What are you going to do this summer?
Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Review
Review 4
Ôn tập 4 lớp 4
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow
Review
Review end of term 2
Ôn tập kì 2 lớp 4
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow
TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND
arrow
Pre
Presentation 4
Bài học thuyết trình 4 lớp 4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
FINAL EXAM
arrow
Unit 21
Summer practice Unit 1-2
Ôn tập hè Unit 1-2
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 22
Summer practice Unit 3-4
Ôn tập hè Unit 3-4
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 23
Summer practice Unit 5-6
Ôn tập hè Unit 5-6
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 24
Summer practice Unit 7-8
Ôn tập hè Unit 7-8
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 25
Summer practice Unit 9-10
Ôn tập hè Unit 9-10
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 26
Summer practice Unit 11-12
Ôn tập hè Unit 11-12
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 27
Summer practice Unit 13-14
Ôn tập hè Unit 13-14
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 28
Summer practice Unit 15-16
Ôn tập hè Unit 15-16
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 29
Summer practice Unit 17-18
Ôn tập hè Unit 17-18
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow
Unit 30
Summer practice Unit 19-20
Ôn tập hè Unit 19-20
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow