Edupia Kid    Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Edupia THCS     Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Tiếng Anh lớp 5

Khóa học dành cho học sinh Tiểu học và bám sát chương trình Sách Giáo Khoa. 
Trong đó, mỗi buổi học bao gồm 1 video bài giảng và các bài luyện tập để học sinh 
rèn luyện đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

avatar avatar avatar avatar avatar
4.8 (1.198)
và 99341 người khác đang sử dụng.
Unit 1
What's your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Buổi
1
TỪ VỰNG 01: Chủ đề mô tả nơi chốn
Vocabulary
hometown, pretty, quiet, modern, crowded
Buổi
2
TỪ VỰNG 02: Chủ đề địa chỉ
Vocabulary
address, flat, floor, avenue, lane, tower
Buổi
3
MẪU CÂU: Hỏi về địa chỉ và nơi ở của bạn
Sentence Patterns
What's your address?, What's is the ... like?,...
Buổi
4
PHÁT ÂM: Trọng âm từ
Phonics
‘City, ‘Village, ‘Mountains, ‘Tower
Buổi
5
LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: "Địa chỉ của bạn là gì?"
I-speak
Topic: What is your address?
Buổi
6
Bài tập bổ sung lớp 5 unit 1
Extra
Topic: "What is your address?"
Unit 2
I always get up early. How about you?
Mình luôn ngủ dậy sớm. Còn bạn thì sao?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 3
Where did you go on holiday?
Bạn đã đi nghỉ ở đâu?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 4
Did you go to the party?
Bạn có đi dự tiệc không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 5
Where will you be this weekend?
Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 1
Ôn tập 1 lớp 5
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 1
Bài học thuyết trình 1 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 6
How many lessons do you have today?
Bạn có bao nhiêu tiết học hôm nay?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 7
How do you learn English?
Bạn học tiếng Anh như thế nào?
Jessica Miller
Jessica Miller
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 8
What are you reading?
Bạn đang đọc gì vậy?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 9
What did you see at the zoo?
Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 10
When will Sports Day be?
Ngày hội thể thao sẽ là khi nào?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 2
Ôn tập 2 lớp 5
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 1
Ôn tập cuối kì 1 lớp 5
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 2
Bài học thuyết trình 2 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 11
What's the matter with you?
Bạn bị sao thế?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 12
Don't ride your bike too fast!
Đừng đạp xe quá nhanh!
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 13
What do you do in your free time?
Bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 14
What happened in the story?
Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 15
What would you like to be in the future?
Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 3
Ôn tập 3 lớp 5
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 3
Bài học thuyết trình 3 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 16
Where's the post office?
Bưu điện ở đâu?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 17
What would you like to eat?
Bạn muốn ăn gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 18
What will the weather be like tomorrow?
Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 19
Which place would you like to visit?
Bạn muốn đến tham quan nơi nào?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 20
Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
Cuộc sống ở đâu sôi động hơn, ở thành phố hay nông thôn?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 4
Ôn tập 4 lớp 5
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 2
Ôn tập cuối kì 2 lớp 5
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 4
Bài học thuyết trình 4 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down