Edupia kid    Edupia Kid Edupia Tiểu học   Edupia Tiểu học
Tiếng Anh online chất lượng cao
Edupia THCS   Edupia THCS Vươn ra thế giới    Vươn Ra Thế Giới
Tiếng Anh online chất lượng cao
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 5

Khoá học bám sát chương trình Sách Giáo Khoa Lớp 5. Tập trung giúp con nghe, hiểu và nói được các từ, câu quen thuộc về chủ đề gia đình và nhà trường....
Xem thêm
avatar avatar avatar avatar avatar
4.8 (1.198)
và 99341 người khác đang sử dụng.
Unit 1
What's your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Buổi
1
TỪ VỰNG 01: Chủ đề mô tả nơi chốn
Vocabulary
hometown, pretty, quiet, modern, crowded
Buổi
2
TỪ VỰNG 02: Chủ đề địa chỉ
Vocabulary
address, flat, floor, avenue, lane, tower
Buổi
3
MẪU CÂU: Hỏi về địa chỉ và nơi ở của bạn
Sentence Patterns
What's your address?, What's is the ... like?,...
Buổi
4
PHÁT ÂM: Trọng âm từ
Phonics
‘City, ‘Village, ‘Mountains, ‘Tower
Buổi
5
LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: "Địa chỉ của bạn là gì?"
I-speak
Topic: What is your address?
Buổi
6
Bài tập bổ sung lớp 5 unit 1
Extra
Topic: "What is your address?"
Unit 2
I always get up early. How about you?
Mình luôn ngủ dậy sớm. Còn bạn thì sao?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 3
Where did you go on holiday?
Bạn đã đi nghỉ ở đâu?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 4
Did you go to the party?
Bạn có đi dự tiệc không?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 5
Where will you be this weekend?
Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 1
Ôn tập 1 lớp 5
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 1
Bài học thuyết trình 1 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 6
How many lessons do you have today?
Bạn có bao nhiêu tiết học hôm nay?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 7
How do you learn English?
Bạn học tiếng Anh như thế nào?
Jessica Miller
Jessica Miller
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 8
What are you reading?
Bạn đang đọc gì vậy?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 9
What did you see at the zoo?
Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 10
When will Sports Day be?
Ngày hội thể thao sẽ là khi nào?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 2
Ôn tập 2 lớp 5
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 1
Ôn tập cuối kì 1 lớp 5
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 2
Bài học thuyết trình 2 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 11
What's the matter with you?
Bạn bị sao thế?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 12
Don't ride your bike too fast!
Đừng đạp xe quá nhanh!
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 13
What do you do in your free time?
Bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 14
What happened in the story?
Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 15
What would you like to be in the future?
Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 3
Ôn tập 3 lớp 5
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 3
Bài học thuyết trình 3 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down
Unit 16
Where's the post office?
Bưu điện ở đâu?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 17
What would you like to eat?
Bạn muốn ăn gì?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 18
What will the weather be like tomorrow?
Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 19
Which place would you like to visit?
Bạn muốn đến tham quan nơi nào?
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Unit 20
Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
Cuộc sống ở đâu sôi động hơn, ở thành phố hay nông thôn?
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
icon-arrow-down
Review
Review 4
Ôn tập 4 lớp 5
Suzanna Hare
Suzanna Hare
Giảng viên chính
arrow down
Review
Review end of term 2
Ôn tập cuối kì 2 lớp 5
Nicholas Goudie
Nicholas Goudie
Giảng viên chính
arrow down
Pre
Presentation 4
Bài học thuyết trình 4 lớp 5
Adam Lewis
Adam Lewis
Giảng viên chính
arrow down